ศาลหลักเมืองสระแก้ว

ศาลหลักเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษฏ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว ศาลหลักเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดสร้าง ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรัก ภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ ๙ และเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจ และความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้วโดยการดำเนินการเบื้องต้น มีลักษณะเป็นปรางค์ห้าองค์ที่ มีทางเดินเชื่อมถึงกัน โดยเสาหลักเมืองอยู่ในปรางค์องค์ตรงกลาง เสาหลักเมืองทำจากต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณ์ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี มีความสูง 3.5 เมตร ภายในติดแผ่นดวงเมืองสระแก้วไว้ด้วย

การเดินทาง จากสามแยกสระแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ไปทางอ.วัฒนานครประมาณ 3 กิโลเมตร ศาลหลักเมืองอยูทางขวามือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *